Welke rol hebben de pseychologische dienstverleners binnen de instelling ?

De psycholoog zorgt ervoor dat alle leden van het team de waarde van het kind als subject ondersteunen. Er wordt veel aandacht geschonken aan de belevingen en uitingen van het kind en aan zijn/haar psychologisch en sociaal functioneren om op die manier de diagnose te verfijnen.

De psycholoog draagt bij aan de klinische en theoretische reflectie die aan de basis ligt van het dagelijkse werk van het team.

Hij/zij neemt deel aan groepsactiviteiten maar organiseert eveneens individuele ontmoetingen.

Tenslotte ondersteunt en helpt hij/zij de gezinnen waarbinnen hij/zij opereert.

Psycholoog
  • Hélène Bouvy
Psychomotorische zorgverlener
  • Valentine Lenoir-Bufflier